Granulatory do kabli 

Twoja dzia?alno?? dotycz?ca recyklingu kabli wymaga granulatora miedzianych kabli, który b?dzie dzia?a? bez ?adnych problemów w najtrudniejszych nawet okoliczno?ciach? Szukasz granulatora przewodów lub systemu granulacji przewodów, który mo?e granulowa? i oddziela? najtrudniejsze rodzaje kabli? Bronneberg oferuje wysokiej jako?ci granulatory przewodów i granulatory kabli miedzianych. Nasze maszyny obs?uguj? najtrudniejsze rodzaje przewodów i inne materia?y o ró?nym ci??arze w?a?ciwym. Z systemem granulacji przewodów Bronneberg mo?esz wybra? niezawodne i odpowiednie rozwi?zania dla dzia?alno?ci recyklingu przewodów.

Granulatory do kabli Bronneberg

Bronneberg oferuje innowacyjne rozwi?zania dla efektywnej granulacji kabli. Zapewniamy, ?e z granulatorem kabla miedzianego Bronneberg, mo?na osi?gn?? najwy?sze wska?niki odzysku miedzi na rynku. Nasze zak?ady granulacji lub granulatory kabla miedzianego s? w stanie oddzieli? ró?ne materia?y ze wzgl?du na ich g?sto?? i wag? do czysto?ci wynosz?cej 99%. Standardowo, wyposa?amy wszystkie nasze systemy granulacji przewodów w m?yny proszkuj?ce do przetwarzania elastycznych przewodów bez utraty znacznego procentu miedzi w przemiale tworzyw sztucznych i gumy. Wykonujemy ogromn? ilo?? systemów recyklingu nowych i u?ywanych przewodów.

 

Kompletne rozwi?zania recyklingu przewodów

Nasi eksperci ds. recyklingu przewodów doradz? najlepsze, skrojone na miar? rozwi?zanie dla Twojej dzia?alno?ci dotycz?cej recyklingu przewodów. Prosz? skontaktowa? si? z naszym specjalist? dla najlepszego wyboru sprz?tu do recyklingu nowych i u?ywanych kabli.

Pokaż więcej informacji, zobacz

Bronneberg maszyny: Granulatory do kabli

Granulator do kabli MG Monster Więcej informacji

Granulator do kabli MG Monster

Całkowita moc: 400 Volt - 3 faza - 7,5 kW
Granulator: 5,5 kW
Turbo: 1,5 kW

Granulator do kabli MG Monster

Granulator do kabli MG-150T Więcej informacji

Granulator do kabli MG-150T

Moc: 400 Volts - 20 kW
Granulator: 9,2 kW
Turbo: 7,5 kW

Granulator do kabli MG-150T

Granulator do kabli MG-150T Special Więcej informacji

Granulator do kabli MG-150T Special

Wstępne rozdrabnianie: 15 kW
Granulator: 9,2 kW
Turbo: 7,5 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-150T Special

Zadzwoń do nas: +31 (0)492 591 900
Oddzwonimy spowrotem:
Granulator do kabli MG-220T Więcej informacji

Granulator do kabli MG-220T

Całkowita moc: 400 Volt - 40 kW
Granulator: 15 kW
Turbo: 15 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-220T

Granulator do kabli MG-220T Special Więcej informacji

Granulator do kabli MG-220T Special

Wstępne rozdrabnianie: 18,5 / 22 kW
Granulator: 15 kW
Turbo: 15 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-220T Special

Granulator do kabli MG-380VZT Więcej informacji

Granulator do kabli MG-380VZT

Całkowita moc: 400 Volt - 3 faza - 90 kW
Granulator: 37 kW
Turbo: 37 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-380VZT

Granulator do kabli MG-380VZT Special Więcej informacji

Granulator do kabli MG-380VZT Special

Całkowita moc: 400 volt - 3 faza - 140 kW
Granulator: 37 kW
Turbo: 37 kW

Granulator do kabli MG-380VZT Special

Granulator do kabli MG Matrix Więcej informacji

Granulator do kabli MG Matrix

Granulator do kabli MG Matrix

Młyn proszkujący - pulweryzator MG - systemTurbo Więcej informacji

Młyn proszkujący - pulweryzator MG - systemTurbo

Młyn proszkujący - pulweryzator MG - systemTurbo

Granulator do kabli MG Monster Więcej informacji

Granulator do kabli MG Monster

Całkowita moc: 400 Volt - 3 faza - 7,5 kW
Granulator: 5,5 kW
Turbo: 1,5 kW

Granulator do kabli MG Monster

Granulator do kabli MG-150T Więcej informacji

Granulator do kabli MG-150T

Moc: 400 Volts - 20 kW
Granulator: 9,2 kW
Turbo: 7,5 kW

Granulator do kabli MG-150T

Granulator do kabli MG-150T Special Więcej informacji

Granulator do kabli MG-150T Special

Wstępne rozdrabnianie: 15 kW
Granulator: 9,2 kW
Turbo: 7,5 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-150T Special

Granulator do kabli MG-220T Więcej informacji

Granulator do kabli MG-220T

Całkowita moc: 400 Volt - 40 kW
Granulator: 15 kW
Turbo: 15 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-220T

Granulator do kabli MG-220T Special Więcej informacji

Granulator do kabli MG-220T Special

Wstępne rozdrabnianie: 18,5 / 22 kW
Granulator: 15 kW
Turbo: 15 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-220T Special

Granulator do kabli MG-380VZT Więcej informacji

Granulator do kabli MG-380VZT

Całkowita moc: 400 Volt - 3 faza - 90 kW
Granulator: 37 kW
Turbo: 37 kW z inwerterem

Granulator do kabli MG-380VZT

Granulator do kabli MG-380VZT Special Więcej informacji

Granulator do kabli MG-380VZT Special

Całkowita moc: 400 volt - 3 faza - 140 kW
Granulator: 37 kW
Turbo: 37 kW

Granulator do kabli MG-380VZT Special

Granulator do kabli MG Matrix Więcej informacji

Granulator do kabli MG Matrix

Granulator do kabli MG Matrix

Młyn proszkujący - pulweryzator MG - systemTurbo Więcej informacji

Młyn proszkujący - pulweryzator MG - systemTurbo

Młyn proszkujący - pulweryzator MG - systemTurbo