Skórowarka do kabli

Poszukujesz skórowarki przetwarzaj?cej wi?kszo?? typów kabli i przewodów elektrycznych? Potrzebujesz skórowarki o ?atwej wymianie wa?ków i no?y? Bronneberg oferuje szeroki zakres urz?dze? do przerobu kabli i przewodów elektrycznych o dowolnych ?rednicach. Skórowarki Bronneberg s? renomowanymi urz?dzeniami zapewniaj?cymi wysoka precyzj? i produktywno??.

Skórowarka Bronneberg

Bronneberg oferuje kompletne rozwi?zania dla efektywnego obierania i recyklingu kabli. Jeste? zainteresowany skórowark? o wysokiej pr?dko?ci obierania, dostosowan? do przerobu nawet najcie?szych kabli? Potrzebujesz skórowarki, która poradzi?aby sobie z ró?nymi rodzajami kabli zbrojeniowych podczas jednej operacji? Spodziewasz si? urz?dzenia mo?liwie naj?atwiejszego w obs?udze i utrzymaniu? Bronneberg jest Twoim specjalist? w zakresie dostawy urz?dze? do recyklingu.

Kompletne rozwi?zania recyklingu

Nasi specjali?ci z przyjemno?ci? doradz? Pa?stwu wybór urz?dzenia dostosowanego do Pa?stwa warunków oraz zapotrzebowania. Dodatkowo, oprócz urz?dze? nowych, Bronneberg posiada szeroka ofert? u?ywanych skórowarek do recyklingu kabli. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat urz?dze? do recyklingu kabli, prosimy skontaktowanie si? z nami.
Pokaż więcej informacji, zobacz

Bronneberg maszyny: Skórowarka do kabli

Skórowarka Bronneberg Kab-V Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-V

Nap?d: 220 Volt - 1,1 kW
Wydajno?? ci?cia: 1 - 50 mm
Pr?dko? ci?cia : max. 15 m/min

Skórowarka Bronneberg Kab-V

Skórowarka Bronneberg Kab-X Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-X

Napęd: 3 kW
Wydajność cięcia: 1 - 90 mm
Prędkość cięcia: max. 50 m/min

Skórowarka Bronneberg Kab-X

Skórowarka Bronneberg Kab-W Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-W

Napęd: 11 kW
Prędkość cięcia: Max. 10 m / min.
Wydajność cięcia: 30 - 180 mm

Skórowarka Bronneberg Kab-W

Zadzwoń do nas: +31 (0)492 591 900
Oddzwonimy spowrotem:
Skórowarka Bronneberg Kab-90 Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-90

Napęd: 3 kW
Wydajność cięcia: 1 - 90 mm
Prędkoś cięcia: max. 50 m/min

Skórowarka Bronneberg Kab-90

Skórowarka Bronneberg Kab-V Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-V

Nap?d: 220 Volt - 1,1 kW
Wydajno?? ci?cia: 1 - 50 mm
Pr?dko? ci?cia : max. 15 m/min

Skórowarka Bronneberg Kab-V

Skórowarka Bronneberg Kab-X Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-X

Napęd: 3 kW
Wydajność cięcia: 1 - 90 mm
Prędkość cięcia: max. 50 m/min

Skórowarka Bronneberg Kab-X

Skórowarka Bronneberg Kab-W Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-W

Napęd: 11 kW
Prędkość cięcia: Max. 10 m / min.
Wydajność cięcia: 30 - 180 mm

Skórowarka Bronneberg Kab-W

Skórowarka Bronneberg Kab-90 Więcej informacji

Skórowarka Bronneberg Kab-90

Napęd: 3 kW
Wydajność cięcia: 1 - 90 mm
Prędkoś cięcia: max. 50 m/min

Skórowarka Bronneberg Kab-90