Recycling WEEE

WEEE oznacza Waste Electrical and Electronic Equipment (Odpady z Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych). W Holandii, kraju o populacji około 17 milionów, co roku zbiera się ponad 100 milinów kilogramów materiału. Dlatego, bogaty zakres maszyn Bronneberg zawiera również maszyny do obróbki szczególnie przestarzałe oraz wadliwe urządzenia elektroniczne.

Odpady WEE zawierają następujące materiały:

 • Żelazo (30%)
 • Metale nieżelazne (15%)
 • Plastiki (35%)
 • Obwody drukowane (5%)
 • Napędy oraz przewody elektryczne (5%)
 • Inne materiały, oraz baterie (10%) 

Bronneberg specjalizuje się w układach, pod klucz, do recyklingu odapdów WEE. Jesteśmy zdolni zaproponować państwu różne typy maszyny, które są używane w procesie mechanicznej redukcji rozmiarów odpadów WEE, oraz wydajnej separacji na różne strumienie materiałowe.

Główne komponenty układu do recyclingu WEEE to:

 • Jednowałowe rozdrabniarki hydrauliczne, lub obrotowe rozdrabniarki hydrauliczne;
 • Młyny młotkowe, które doczyszczają i zagęszczają materiał wyrzucany z rozdrabniarki wstępnej;
 • Magnesy neodymowe oraz wiroprądowe maszyny do oddzielania żelaznych i nieżelaznych metali;
 • Filtr pyłu.
 • Po zainstalowaniu układu recyclingu WEEE Bronneberg, będą Państwo zdolni do wytwarzania wtórnych materiałów surowych ze starych urządzeń elektronicznych, co wspomaga prowadzenie zrównoważonej ekonomii.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat całego zakresu maszyn do obróbki odpadów WEEE, zalecamy skontaktować się naszymi specjalistami. Przedstawimy państwu najnowsze rozwiązania w zakresie różnych technik rozdrabniania i oddzielania.

Pytania dotyczące naszych produktów lub naszych usług?

WEEE oznacza Waste Electrical and Electronic Equipment (Odpady z Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych). W Holandii, kraju o populacji około 17 milionów, co roku zbiera się ponad 100 milinów kilogramów materiału. Dlatego, bogaty zakres maszyn Bronneberg zawiera również maszyny do obróbki szczególnie przestarzałe oraz wadliwe urządzenia elektroniczne.