Recykling kabli

Specjaliści zatrudniani przez Bronnenberga polegają na 40 latach doświadczenia w zakresie recyklingu starych kabli miedzianych i aluminiowych. W przeszłości kable spalało się w celu oddzielania miedzi i aluminium, jednak obecnie, produkty Bronneberg do recyklingu kabli są niezastąpione w globalnym przemyśle recyklingu kabli.

Bronneberg produkuje szeroki zakres maszyn do ściągania izolacji z kabli. Nasze skórowarki są sprzedawane na całym świecie, poprzez szeroką sieć dealerów. Skórowarki charakteryzują się wysoką funkcjonalnością oraz spełniają najnowsze normy bezpieczeństwa oraz inżynieryjne. Co więcej, te cechy łączą się z największą wydajnością na rynku. W wachlarzu produktów Bronnberga znajdują się maszyny od małych jednostek stołowych, do przemysłowych maszyn odzyskiwania materiałów z kabli stalowych, oraz „podwodnych”.

Zakres produktów Bronneberga do recyklingu kabli zawiera również maszyny do granulacji kabli. Zakres tych produktów zaczyna się od małych granulatorów kabli, a kończy się na dużych liniach recyclingowych „pod klucz”, zdolnych do obróbki 5.000 kg na godzinę.
Cały zakres maszyn do granulacji kabli jest oparty na sprawdzonych technikach, do których należą młyny do obróbki elastycznych kabli miedzianych, oraz systemów odsiewających ostatnią frakcję (pył) miedzianą, dla granulek pcv. Wiemy, jak osiągnąć najwyższe współczynniki odzysku miedzi z wszystkich maszyn obecnie znajdujących się na rynku. Co więcej, zakres naszych produktów zawiera również różne typy rozdrabniarek/strzępiarek wstępnych (rozdrabniarki/strzępiarki jednowałowe, rozdrabniarki/strzępiarki obrotowe), zbiorniki podające, przenośniki taśmowe, oddzielacze magnetyczne oraz systemy filtracji pyłów.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia w zakresie recyklingu kabli, prosimy o skontaktowanie się z naszymi specjalistami. Przedstawią oni Państwu najnowsze rozwiązania.

Pytania dotyczące naszych produktów lub naszych usług?

Bronneberg produkuje szeroki zakres maszyn do ściągania izolacji z kabli. Nasze skórowarki są sprzedawane na całym świecie, poprzez szeroką sieć dealerów.