Paczkarki do z?omu

Twoja dzia?alno?? wi??e si? z zapotrzebowaniem na urz?dzenia do przetwarzania metalu, pracuj?ce w najuci??liwszych warunkach ca?ymi latami? Szukasz paczkarki do z?omu ?atwej w u?ytkowaniu, zapewniaj?cej niskie koszty konserwacji? Bronneberg proponuje wysokiej jako?ci paczkarki i prasy do z?omu, przetwarzaj?ce z?om i metal. Wybór paczkarki do z?omu Bronneberg to niezawodno?? i dostosowanie do potrzeb Twojej dzia?alno?ci.

Prasy Bronneberg z?om

Bronneberg oferuje kompletne rozwi?zania dla wyzwa? stoj?cych przed bran?? recyklingu. Paczkarka do z?omu Bronneberg zapewnia wysok? wydajno??, bezpiecze?stwo i ?atwo?? u?ytkowania. Jeste? zainteresowany paczkark? pracuj?ca w sposób prosty i nowoczesny? Paczkarki Bronneberg s? konstruowane z my?l? o wymogach i potrzebach twojej firmy.

Kompletne rozwi?zania recyklingu

Nasi specjali?ci z przyjemno?ci? doradz? wybór urz?dzenia dostosowanego do Pa?stwa warunków oraz zapotrzebowania. Dodatkowo, oprócz urz?dze? nowych, Bronneberg posiada szerok? ofert? u?ywanych paczkarek do z?omu.

Pokaż więcej informacji, zobacz

Bronneberg maszyny: Paczkarki do z?omu

Paczkarki do złomu Bronneberg SuperIII Więcej informacji

Paczkarki do złomu Bronneberg SuperIII

Kompresje: 3
Napęd: silnik elektryczny 45 kW
Komora zasypowa: 1.600 x 1.000 mm

Paczkarki do złomu Bronneberg SuperIII

Paczkarki do złomu Bronneberg MPZ Więcej informacji

Paczkarki do złomu Bronneberg MPZ

Kompresje: 2
Napęd: 75 kW
Komora zasypowa: 1.800 x 1.000 mm

Paczkarki do złomu Bronneberg MPZ

Paczkarki do złomu Bronneberg SP-350 Więcej informacji

Paczkarki do złomu Bronneberg SP-350

Kompresje: 3
Kompresja pozioma: 1.100 kN
Kompresja pionowa: 2.100 kN

Paczkarki do złomu Bronneberg SP-350

Zadzwoń do nas: +31 (0)492 591 900
Oddzwonimy spowrotem:
Paczkarki do złomu Bronneberg SuperIII Więcej informacji

Paczkarki do złomu Bronneberg SuperIII

Kompresje: 3
Napęd: silnik elektryczny 45 kW
Komora zasypowa: 1.600 x 1.000 mm

Paczkarki do złomu Bronneberg SuperIII

Paczkarki do złomu Bronneberg MPZ Więcej informacji

Paczkarki do złomu Bronneberg MPZ

Kompresje: 2
Napęd: 75 kW
Komora zasypowa: 1.800 x 1.000 mm

Paczkarki do złomu Bronneberg MPZ

Paczkarki do złomu Bronneberg SP-350 Więcej informacji

Paczkarki do złomu Bronneberg SP-350

Kompresje: 3
Kompresja pozioma: 1.100 kN
Kompresja pionowa: 2.100 kN

Paczkarki do złomu Bronneberg SP-350